Jaktfilm som läromedel

Grunderna för jakt - jaktfilmer som läromedel

Att börja jaga är någonting som ofta växer fram under en längre period. Antingen genom att man föds i en familj som agar eller att man få upp ögonen för jakt genom vänner och bekanta. Många börjar också jaga av ideologiska skäl. Jakten är speciell ur många olika perspektiv. Nedan vänder vi och vrider på jaktens perspektiv, för att om möjligt ge dig som fundera på om jakt är nåognting för dig, varför man ska jaga eller varför andra gör det..

 jakt

Jaktfilmer som läromedel

jaktfilmer är ett bra sätt att komma i kontakt med jakten och jaktens utövare. Det finns dock många som spelar in jaktfilmer som inte spelar jakten på ett rättvist sätt, men de allra flesta gör det. Att titta på en bra jaktfilm kan både vara inspirerande och ge en bra kunskap. De som aldrig har jagat men vill börja, så kan det vara en ovärderlig introduktion att börja sin jaktliga bana med att titta på några bra filmer. Man blir ingen bra jägare av att se filmer, men man får en bra insikt om hur det fungerar, och viss kunskap kan man absolut fånga upp.

Jakt - förr och nu

Förr i tiden var det ofta så att kunskapen om jakt förs vidare från generation till generation. Så är det inte på samma sätt idag. Det är ingen självklarhet att jakten arvs vidare i generationer som förr, utan lika många som inte har förfäder som jagar börja jaga idag. och det blir vanligare och vanligare att jagaren inte längre bor i anslutnin till sin jaktmark eller äger den. Jägare och markägare var förr ofta samma person så är det inte i samma utsträckning idag.