Typer av Jakt

Olika typer av jakt

Det finns en rad olika typer av jakt och det är sällan en jägare jagar allting utan oftast specialiserar man sig inom ett visst område, ofta beroende på vad man har tillgång till , men också vad man tycker är intressant.

 

Passkytt/uppsiktsjakt

När man börjar jaga så börja man oftast som passkytt. vilket är ett bra val. Att gå som hundförare innebär att man måste ha bra lokalkännedom och veta vad alla passkyttar sitter och vad gränserna är. Detta kan i och för sig dagens teknik hjälpa till med, såsom garmin gps, hundpejar mm. Men som hundförare så hamnar man ofta i skott situationer snabbt och plötsligt och det kan då vara bra att man har erfarenhet och att rätt beslut som ska tas sitter i ryggmärgen. Det är därför lämpligt att först sitta som passkytt och i lugn och ro få skjuta ett antal vilt innan man gå som hundförare. Det är vanligt att man i början av sin jaktliga karriär uppsiktsjagar, dvs att man sitter jämte en erfaren jägare som kan ge tips och råd och som också ha ett gevär med sig så att denne kan hjälpa sin jaktkompis om det skulle behövas.

Hundförare

Som hundförare så har man en betydligt rörligare roll än en passkytt. Man rör sig genom jaktmarken tillsammans med sin hund och “försöker” att så fort som hitta jaktbart vilt. Att gå som hundförare och tillsammans med sin hund hitta vilt, driva fram det till passkyttarna, eller själv komma till skott, är både givande och inspirerande. Att fostra en valp till e duktig och meriterad jaktmaskin är kanske det mest givande man kan åta sig om man älskar kombinationen jakt och hundar. Att gå som hundförare under jakt ställer också stora krav på dig som jägare. Du ska kunna var alla pass är, du ska hitta i terrängen och du ska dessutom också veta var och hur de olika djurarterna har sina daglegor, betesmarker och hur dessa ändrar sig från sensommaren in på hösten och för att sedan ändra sig igen till vintern.

Jakt med hund kräver ett säkerhetstänk på ett annat sätt än som passkytt, då du hela tiden rör dig i terrängen och skottvinklar, förbjudna skjutriktningar ändrar sig hela tiden. Men du har också en central roll i jakten och du är ofta med där det händer saker.

Läs mer om jakten för och nu och grunderna till varför man jagar