Varför Börja Jaga

Varför börjar man jaga

Jaken i början av 1900-talet och jakten idag skiljer sig åt på många olika plan. För hundra år sedan jagade man i stor utsträckning för att få tag på mat och mätta sig själv och sin familj. Jakten var viktig i syftet att överleva de hårda vintrarna och mätta tomma magar. Idag behöver vi inte jag för att få mat i magen, det har de allra flesta råd att köpa i vilken butik som helst. Däremot så är det nog lika många jägare idag som för som jagar för matens skull. Väldigt många jägare kan inte tänka sig att ätt äta annat kött än viltkött som de själva har varit med och jagat. Anledningen är många, viltkött är det mest ekologiska kött man kan äta. Många veganer och vegetarianer som tidigare inte varit i kontakt med jägare och jakten har börjat att ät viltkött efter det att det fått mer kunskap om jakt och hur bra viltkött är.

Andra anledningar till att man jagar och varför jakten är så viktig är att dagens samhälle inte klarar av att hanter de viltstammar som skulle bli om inte jägare varje år skjuter undan ett visst antal individer. Av anledning av detta har naturvårdsverket tagit fram riktlinjer och förvaltningsplaner på hur stora viltstammar vi ska ha i sverige av varje art. Mer om detta finns att läsa på naturvårdsverkets hemsida här.

Läs mer om olika typer av jakt